Obec BRUSNO - "Splašková kanalizácia stoka BB"

Obec DRAŽKOVCE - "Dražkovce - Kalník, Sklabinský, oprava potoka"

Obec KLÁŠTOR POD ZNIEVOM - "Vybudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie"

Obec MÚTNE - "Vybudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie"

Obec POHORELÁ - "Vybudovanie splaškovej kanalizácie"

Obec NITRIANSKE RUDNO - "Rekonštrukcia rekreačného objektu"

Obec SKÝCOV - "Skýcov, Hlavná rekonštrukcia kanalizácie

Obec TEPLÝ VRCH - "Vybudovanie splaškovej kanalizácie"

Mesto NEMŠOVÁ - "Nemšová - Trenčianska Závada - Doplnkový vodný zdroj - II. etapa"

Obec SKALKA NAD VÁHOM - ÚJAZD: "Rozšírenie vodovodu pre nový stavebný obvod, Rekonštrukcia vodovodu"

Obec TRNAVÁ HORA - "Vodovod Trnavá Hora"

Obec SOCOVCE - "Socovský potok, úprava a čistenie toku" 

Obec LIPTOVSKÝ MICHAL - "Liptovský Michal- Kanalizácia IV. stavba" 

Jadrová elektráreň Mochovce 3. a 4. blok - úprava povrchov a aplikácia náterov

Obec Diviacka Nová Ves - "Rekonštrukcia ČOV - spodná stavba" 

Regulácia protipovodňových opatrení 

Obec Hronsek - "Rekonštrukcia ČOV"

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu

© 2007 všetky práva vyhradené UNISTAV Bojnice,spol. s r. o.