KLÁŠTOR POD ZNIEVOM - vybudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie

# #

© 2007 všetky práva vyhradené UNISTAV Bojnice,spol. s r. o.