Obec Socovce -Socovský potok, úprava a čistenie toku

Socovce Socovce Socovce#

© 2007 všetky práva vyhradené UNISTAV Bojnice,spol. s r. o.