Jadrová elektráreň Mochovce 3. a 4. blok - úprava povrchov a aplikácia náterov

   Mochovce
Od marca roku 2009 vykonávame stavebné práce a konzervácie betónových a oceľových povrchov na stavbe ”Dokončenie 3. a 4. bloku JE Mochovce- Mobilizačné práce.”Konkrétnejšie znázornenie konzervačných prác :
 

- jedná sa o bezprašné otryskávanie  kovových povrchov
- náter kovových povrchov
- repasie a nátery betónových povrchov
- brúsenie a tmelenie betónových povrchov

V súčasnosti bolo zrealizované k 02/2010 :

- bezprašné otryskávanie kovových konštrukcií v rozsahu 24 495 m2
- prebrúsenie betónových konštrukcií  v rozsahu 8 206,25 m2
- nátery na betónové konštrukcie v rozsahu 8 212,25 m2
- nátery na oceľové konštrukcie v rozsahu 24 300 m2
- tmelenie betónových konštrukcií v rozsahu  7 910 m2
 

© 2007 všetky práva vyhradené UNISTAV Bojnice,spol. s r. o.