Rekonštrukcia polyfunkčného objektu

Prizemie I.NP WC WC Kotolna I.NP Schodisko Schodisko Pohlad z predu Pohlad z predu Pohlad z predu

© 2007 všetky práva vyhradené UNISTAV Bojnice,spol. s r. o.